[1]
Kisiel, R. i Lizińska, W. 2012. Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 289–298.