[1]
Rykowska, J. i Sawicka, J. 2012. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 402–411.