[1]
Dybka, S. 2013. Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 137–147.