[1]
Bojanowska, A. 2013. Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 66–75.