[1]
Szostek, D. 2013. Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 537–548.