[1]
Pawlewicz, A. i Szamrowski, P. 2013. Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 513–525.