[1]
Skowron, S. 2013. Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 456–464.