[1]
Satoła, Łukasz 2013. Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 425–434. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.9.58.37.