[1]
Rogala, A. 2013. Komunikacja marketingowa skierowana do wnętrza i na zewnątrz organizacji – wzajemne relacje. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 9(58) (cze. 2013), 394–404.