[1]
Adamczyk, G. 2013. Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 10(59) (grudz. 2013), 9–20.