[1]
Bobola, A. 2013. Prosument w opiniach polskich konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 10(59) (grudz. 2013), 55–63.