[1]
Borkowski, B. i Krawiec, M. 2013. Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 10(59) (grudz. 2013), 64–78.