[1]
Brodzińska, K. 2013. Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 10(59) (grudz. 2013), 79–86.