[1]
Kubiak, K. 2013. Kapitał marki w sieci wymiany wartości. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 10(59) (grudz. 2013), 432–443.