[1]
Karpacz, J. i Pisarska, A. 2021. Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 25 (74) (lip. 2021), 66–83. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.6.