[1]
Mikołajczak, P. 2014. Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 11(60) (cze. 2014), 138–146.