[1]
Płonka, A., Satoła, Łukasz i Wojewodzic, T. 2014. Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 11(60) (cze. 2014), 185–194. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2014.11.60.16.