[1]
Zabłocki, A. 2014. Preferencje podatkowe w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 11(60) (cze. 2014), 241–250.