[1]
Bak-Filipek, E. 2014. Przemiany na rynku mięsa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 12(61) (grudz. 2014), 7–16.