[1]
Marcysiak, A. i Marcysiak, A. 2014. Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 12(61) (grudz. 2014), 122–128.