[1]
Lemanowicz, M. i Szwacka-Mokrzycka, J. 2014. INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 12(61) (grudz. 2014), 110–121.