[1]
Burgiel, A., Sowa, I. i Zrałek, J. 2015. VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 13(62) (cze. 2015), 18–29.