[1]
Zajkowska, M. 2015. Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 14(63) (grudz. 2015), 172–181.