[1]
Wicki, L. 2015. Regionalne zróżnicowanie realizacji działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 14(63) (grudz. 2015), 147–160. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2015.14.63.27.