[1]
Golik-Górecka, G. 2015. Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 14(63) (grudz. 2015), 31–52.