[1]
Szromnik, A. 2016. City placement - innowacyjny środek promocji miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 15(64) (maj 2016), 161–169. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.15.