[1]
Satoła, Łukasz 2016. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 15(64) (maj 2016), 139–148. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.13.