[1]
Grębowiec, M. 2016. Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu produktów mleczarskich na przykładzie rynku jogurtów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 15(64) (maj 2016), 55–67. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.5.