[1]
Gołaś, Z. 2016. Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 15(64) (maj 2016), 29–41. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.3.