[1]
Świrska, A. 2016. Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 16(65) (maj 2016), 88–99. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.8.