[1]
Stawicki, M. 2016. Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 16(65) (maj 2016), 70–78. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.6.