[1]
Oliński, M. i Szamrowski, P. 2016. Potencjał dialogowy witryn internetowych organizacji pożytku publicznego - podejście relacyjne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 16(65) (maj 2016), 37–54. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.4.