[1]
Lemanowicz, M. 2017. Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 18(67) (grudz. 2017), 86–101. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.25.