[1]
Wicki, L. 2017. Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 18(67) (grudz. 2017), 259–271. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.38.