[1]
Franc - Dąbrowska, J., Porada - Rochoń, M. i Świecka, B. 2018. Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 19–31. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.2.