[1]
Kasprzak-Czelej, A. 2018. Metale szlachetne jako klasa aktywów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 52–61. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.5.