[1]
Klonowska, A. 2018. Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 73–82. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.7.