[1]
Kowalska, I. 2018. Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 83–94. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.8.