[1]
Kozera, A. 2018. Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 95–106. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.9.