[1]
Łukasik, G. i Błach, J. 2018. POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 107–121. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.10.