[1]
Dziwulski, J. 2018. Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 7–18. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.1.