[1]
Oliński, M. i Szamrowski, P. 2018. Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 155–172. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.14.