[1]
Ozimek, I. 2018. Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 173–186. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.15.