[1]
Paluszak, G. i Wiśniewska-Paluszak, J. 2018. Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 187–198. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.16.