[1]
Pawlonka, T. i Bereżnicka, J. 2018. Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 199–210. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.17.