[1]
Pawłowski, M. 2018. Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 211–222. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.18.