[1]
Wasilewski, M. i Bischoff, A. 2018. Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 286–301. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.24.