[1]
Nowacki, R. 2018. Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 143–154. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.13.