[1]
Augustyn, A., Anders-Morawska, J. i Hereźniak, M. 2018. Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 20–36. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.26.