[1]
Grębowiec, M. 2018. Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 60–71. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.29.